Gaya Hidup Digital

Jenis Aduan

Meja Bantuan/Testimoni

Kenyataan Media

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN CFM KE-19 TUMPU ISU PENGGUNA

CFM berperanan sebagai pemudah cara dan menjadi saluran untuk pengguna melaporkan aduan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia perkhidmatan berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan di dalam Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC).  

Selanjutnya »